Stacks Image p4090_n4111

Før du begynner


Det er en del forberedelser du kan gjøre i Members før du begynner å bruke programmet aktivt. Her er noen tips. Vi tar bare med det viktigste og hopper over det du kan ta etter hvert.


Hjelpesider

På alle sider i Members finner du et lite spørsmålstegn. I input-vinduer finner du dette nede på høyre side:

My Image

I listevinduene finner du det oppe til høyre:

My Image

INFO • Innstillinger

 1. Start programmet slik at du kommer til siden med sirkusdirektøren.
 2. Klikk INFO.
 3. Dersom du ikke allerede har lagt inn foreningens navn gjør du det nå. Har du fler enn 40 medlemmer er det viktig at du skriver navnet nøyaktig slik det står i lisensbeviset.
 4. Fyll inn adresse og kontaktperson. Brukes på regninger du sender ut.
 5. På høyre side ser du noen faner. Klikk kontingent.
 6. Kontingentdata må legges inn før du kan skrive kontingentregninger. Dersom alle medlemmer har samme kontingent kan du klare deg med å legge inn en standardkontingent. Dersom du kun benytter standardkontingent kan du hoppe til punkt 9.
 7. Klikk plusstegnet på gul bakgrunn (under medlemstypelisten) for å legge inn en kontingentkategori. Du får opp dette vinduet:

My Image

Her har jeg lagt inn en medlemstype — «Seniormedlem». Seniormedlemmer har en kontingent på kr 320,-. Dersom du setter hake i «Skjul i liste» vil ikke registrerte personer med denne kategorien vises i medlemslisten med mindre du søker fram kategorien, klikker vis alle eller søker frem den aktuelle registreringen. Kan f. eks. brukes på tidligere medlemmer eller personer/organisasjoner som ikke er medlemmer, men skal ha en regning.

 1. Klikk arkiveringsknappen. Registrer så mange medlemstyper du trenger. Når du er ferdig klikker du avbryt.
 2. Du kan legge inn en «Tekst på kontingentregning» nå, eller du kan vente. Dette er teksten som kommer på kontingentregningene. F. eks.: «Medlemskontingent for Fnysedumpa velforening. Vi håper du har lyst og anledning til å være med oss et år til. Med hilsen kasserer Karri Karristakk»
 3. Klikk fanen Regninger. Her fyller du ut Bankkonto (nederst). Dette er bankkontonummeret som brukes på regningene.
 4. Du kan også endre tallet i «Betaling pr.». Den er som standard satt til 30 dager.
 5. Dersom du skal sende regninger pr e-post er det tre felt som må fylles ut. Vi begynner med utgående e-posttjener (under «Kontoinformasjon»). Dersom dette er e-posttjeneren som leverer det bredbånd du er tilknyttet (din internettleverandør) er det ofte ikke nødvendig med brukernavn og passord.
 6. Avsenderadresse kreves. Det er ikke mulig å sende e-brev uten avsender.
 7. Når du sender en regning med e-post sendes regningen som vedlegg til et e-brev. Teksten i brevet legger du inn her. Det kan f. eks. være: « Vedlagt finner du årets kontingentregning fra Fnysedumpa velforening. Hilsen fra kasserer Karri Karristakk.»
 8. Klikk fane lisens. Dersom du skal registrerer mer enn 40 medlemmer må du legge inn en lisenskode.
 9. Husk at du nå må klikke arkiv-knappen. Klikker du Avbryt glemmer Members alt du har gjort her inne. Klikk derfor ARKIVER

Konti

For å kunne registrere bilag må du ha minst 3 aktive regnskapskonti. En inntektskonto, en utgiftskonto og en bank- eller kassekonto.

 1. Start fra sirkusdirektøren.
 2. Klikk «Konti».
 3. Her kan du legge inn konti manuelt med «Ny-» knappen eller med knappen «Lag konti». Vi anbefaler «Lag konti». Det er denne vi beskriver videre.
 4. Klikk «Lag konti» og du får opp dette vinduet.

My Image

 1. De aller fleste karer seg med en «Enkel kontoplan». Vi beskriver den videre, men det som sies om denne gjelder også for «Forenklet idrettsplan».
 2. Klikk «Enkel kontoplan» og følgende 16 konti registreres automatisk:

My Image

 1. Disse konti er registrert, men er ikke aktivert. Det betyr at du ikke kan benytte dem i regnskapet. De vil heller ikke vises om du går ut av konti og inn igjen. For å vise passive konti må du klikke «Vis alle» eller søke fram den aktuelle konto.
 2. Aktiver de konti du vil benytte. For å aktivere f. eks. konto «1930 — Bankkonto» dobbeltklikker du denne linjen og får fram kortet eller input-formularet for denne kontoen. Sett hake (klikk) i ruten «Aktiv» til høyre for kontonummeret. Dersom dette er en bank- eller kassekonto bør du legge inn «Startsaldo». Det beløpet som står på konto eller er i kassen når du begynner å føre bilag.
 3. Klikk «Arkiver»
 4. Gjenta for en inntektskonto og en utgiftskonto.