Stacks Image p4090_n4111

Versjonsdata


Versjon 2011.02


Introduksjon
Members versjon 2011.02 ble lagt ut for nedlasting fra våre nettsider i mars 2011.

Følgende er endret:

 • Kontoplan. Det er lagt inn en knapp som installerer en enkel kontoplan for nye brukere. Knappen er kun synlig dersom du har færre enn 10 konti registrert. Kontiene registreres som passive. De må altså aktiveres før de kan benyttes. Dersom du allerede har en konto med samme nummer som det Members vil opprette dropper Members å installere denne kontoen.
 • Data som vises i medlemslisten er noe endret. Adresse vises istedenfor medlemsnummer og medlemsfunksjon. Det er også gjort et par mindre endringer i andre visningslister.
 • Oppdatering av en kontos saldo gjøres nå hyppigere. Tidligere kunne en registrere et bilag og gå til kontoen. Det hendte da at saldo på konto ikke var oppdatert.
 • Periodefeltet på bilagskortet oppdateres nå alltid. Ved en feil kunne dette bli stående tomt dersom en registrerte bilag på en spesiell måte.
 • Det er ikke lenger mulig å skrive i feltet for kontotype. I versjon 2011.01 var det mulig. Skrev en inn noe annet enn de «gyldige» kontotypeverdiene ble resultatberegningene feil. Members klarte da ikke å bedømme om beløpet skulle føres som inntekt eller utgift.
 • Utvalget i listen beholdes dersom du sletter en regning. Dersom du tidligere slettet en regning forsvant utvalget i listen og en måtte søke fram på nytt. Dette var jo irriterende dersom en hadde gjort et komplisert søk.
 • Listen med medlemsfunksjoner (styreleder, kasserer etc.) oppdateres nå hver gang du forlater medlemstabellen. Denne listen genereres med basis i de medlemsfunksjoner du faktisk har benyttet (skrevet inn) på medlemmer. Programmet går gjennom alle medlemmene og lager listen på bakgrunn av det.
 • Du får ikke lenger begrenset adgang til medlemmer etter å ha vært inne på INFO. Du fikk i versjon 2011.01 samme begrensning som i gratisversjonen og medlemstabellen ble sperret dersom du hadde mer enn 30 medlemmer registrert. Du måtte ut av Members og inn igjen for å fjerne sperringen. Feilen er rettet.
 • Brukere får nå lagret persondata. Dersom du logget på som bruker var det noen ganger slik at du ikke fikk lagret nye medlemmer. For noen låste programmet seg.
 • Førstegangsbrukere får nå direkte adgang til datafil. Tidligere måtte brukeren vise Members hvor datafila lå første gang de benyttet programmet. Nå er stien til datafila hardkodet og Members finner selv fram.
 • Det kommer nå alltid referansenummer på en regning. Dersom du opprettet en ny regning og skrev denne ut uten å lagre ble regningen skrevet uten nummer.
 • Utskrift av Avstemming er forbedret. Dersom du skriver ut avstemming med flere konti kommer det nå sideskift mellom konti.
 • Det er nå mulig å registrere nye kontingenttyper. En feil som gjorde at enkelte ikke klarte å registrere nye kontingenttyper er rettet.
 • Søkefunksjonen er forbedret. Dette er først og fremst en skjult forbedring som gjør søk raskere og mer fleksibelt (lettere for oss å legge inn nye søk dersom det er ønskelig). Nytt er mulighet for å søke på beløp i Regninger og Bilag.

Vi har med dette rettet alle kjente feil — og kanskje laget noen nye. Vi tester så godt vi kan, men vi kan alltid bli bedre.

Rapporter feil til oss. Vi retter ikke feil vi aldri har hørt om.