Stacks Image p4090_n4111

Versjonsdata


Versjon 2013.01


Introduksjon
Members versjon 2013.01 ble lagt ut for nedlasting fra våre nettsider i mars 2013.

Følgende er endret:

 • Ny modul — Arrangementmodul. Her kan du registrerer et arrangement samt påmelding eller fremmøte.
 • Ny modul — Webmodul. Nå kan du lage websider rett fra Members. Uten ekstra kostnader.
 • Første vindu i ny database. Første gang en bruker åpner en tom database får brukeren nå litt informasjon om databasens begrensninger (max 40 medlemmer dersom du ikke har lisenskode).
 • Tastatursnarveier. Det er lagt inn masse nye tastatursnarveier. Se hjelpesidene for standardknapper på kort/i lister.
 • Årsoppdatering — Sperreliste. Sperrelisten (sperring av periode i bilsgslisten) for fjoråret slettes nå ved årsoppdatering slik at du ikke blir hengende med unødvendige sperringer.
 • Bedre valglister. Det er laget bedre og mer moderne valglister.
 • Enklere support. Det er lagt inn en ny knapp på infosiden. Denne sender en e-post til Zoft Zircus. Dette for å gjøre det enkelt å be om hjelp og evnt. å foreslå forbedringer.
 • Utskrift av bilag. Du kan nå skrive ut enkeltbilag fra bilagskortet.
 • Varsel etter utsending av e-post. Når du sender regninger ut som e-post sendes denne som pdf. Denne pdf-fila lagres i members og kan hentes fram igjen. Du får nå en liten forklaring når e-brevene er sendt ut.
 • Avstemning. Du får nå mer informasjon om bilag når du kjører ut avstemningslister fra regnskapet (bilag).
 • Stor forbokstav på navn. Navn får nå autometisk stor forbokstav. Dette gjelder personnavn og foreningens navn.
 • Bedre handtering av regninger. Regningene handteres nå bedre enn før. Du kan ikke lenger slette regninger som er sendt, med mindre de er 2 år eller mer.
 • Svartsladd for kontigent. Dersom du skal sende kontigentregning til noen få så kan du nå svartsladde disse i medlemslisten og be om utskrift. Dersom ingen er svartsladdet lages det kontigent på alle som er søkt fram i listen.
 • Brukernavn og passord. Noen trenger brukernavn og passord for å kunne benytte internettleverandørens utgående e-postserver (smtp). Det er nå mulig å legge inn brukernavn og passord for dette i Members.
 • Mange e-brev. Enkelte har problemer med å sende mange e-brev i serie. Dette gjelder f. eks. utsending av kontigentregninger. Det er nå mulig å gjøre instillinger i INFO-vinduet slik aat brevene sendes gruppevis. Brukeren kan bestemme antall e-brev pr gruppe, tid mellom hver gruppe og tid mellom hvert e-brev.
 • Hodetekst på utskrifter. Members skriver nå inn dato og klokkeslett på alle utskrifter.
 • Enter ved søk. Dersom du la inn søkekriterier og trykket på ENTER-knappen på tastaturet tilsvarte dette avbryt knappen. members gikk tilbake til listen uten å søke. Nå er dette endret. ENTER starter søket.
 • Faktura med PDF. Enkelte mottagere hadde problemer med å åpne fakturabilag som kom fra Members. Vi har endret PDF-fila (regningen) som følger med e-posten og håper problemet er løst.
 • Dynamiske søk. I tre av listevinduene er det lagt inn en ny søkefunksjon. Søkefunksjonen aktiveres med en knapp i listevinduet (Hurtigsøk). Når en skriver inn i feltet for hurtigsøk endres listen for hvert tegn en skriver inn. Denne funksjonen er lagt inn i medlemslisten, regningslisten og i bilagslisten.
 • PDF adressefelt. Det er gjort en del mindre justeringer på pdf-regninger som går med e-post. Bl.a. er det nå bedre avstand mellom foreningens adresse og mottagerens adresse..
 • Bugfix — Forvirrende melding. Det hender at e-postserveren du benytter for å sende ut e-post ikke svarer når Members ber om kontakt. Du fikk i slike tilfeller en melding på skjermen om at meldingen ikke kunne sendes. Når du kom tilbake til regningen du skulle sende sto det at den var sendt. Du får nå korrekt varsel.
 • Bugfix — Feil hjelpetekst. Har rettet opp et par steder der du fikk feil hjelpetekst når du pekte på et felt eller en knapp.
 • Bugfix — Rart format på kontonummer. Kontonummeret ble skrevet med litt rare mellomrum mellom sifferne. Dette er rettet.
 • Bugfix — E-faktura, dato. Dersom du skrev ut en e-faktura direkte fikk du ikke med dato og betalingsfrist. Dette er fikset
 • Bugfix — Konto. På kontokortet vises startsaldo dersom du er på en bank- eller kassekonto. Dette feltet skjules når en går til en inntekts- eller utgiftskonto. En feil gjorde at dette feltet ikke kom frem når du bladde mellom konti. Det ble korrekt fjernet, men kom ikke korrekt tilbake. Dette er rettet.
 • Bugfix — Bla i bilag. Dersom du bladde deg gjennom bilag i bilagslisten ved å benytte knappene i innmatingsvinduet og kom til et slettet bilag, ble alle etterfølgende bilag vist som slettet. Dette er rettet.
 • Bugfix — ENTER i bilag. Dersom du var inne på et bilag og klikket ENTER før du hadde lagt inn data ble det lagret et tomt bilag. Siden enkelte felt i et bilag låses når bilaget lagres kunne ikke bilaget benyttes. Dette er nå rettet. Du kan ikke lenger lagre tomme bilag med ENTER.
 • Bugfix — Fødselsår ble feil når en la inn år mindre enn 30. Dersom en person er født 12-12-1912 endret Members til 12-12-2012. Dette er rettet. Det er dessuten en forbedring av handteringen av datoer som 12-12-12.
 • Bugfix — Utskrift med tomme linjer. Dersom et bilag ikke hadde tekst i merknadsfeltet ble det heller ikke tatt med i bilagslista ved utskrift. Dette er rettet.
 • Bugfix — Sti til datafil på server. I INFO-vinduet er det et felt som viser stien til mappen der datafila ligger lagret. Dersom en kjørte klient server ble det vist uriktige data i feltet. Dette er rettet.

Rapporter feil til oss, så retter vi dem.