Stacks Image p4090_n4111

Versjonsdata


Versjon 2015.02


Introduksjon
Members versjon 2015.02 ble lagt ut for nedlasting fra våre nettsider i juni 2015.

Følgende er endret:

  • Kalenderfunksjon. Dato kan nå legges inn ved å klikke en kalender som kommer opp når du dobbeltklikker datofeltet. Denne funksjonen er lagt inn på bilag og arrangement.
  • Kommentarer på medlemmer. Vi har lagt til en pluss-knapp (+) ved siden av notatlisten i medlemskortet. Dermed er det lettere å legge inn notater.
  • Organisasjonsnummer i regninger. Organisasjonsnummeret kommer nå med i regninger som sendes med e-post selv om foreningen bruker hele adressefeltet.
  • Arrangement. Antall deltagere på et arrangement vises nå i arrangementlisten.
  • Bankkonto. Bankkontoen vises nå korrekt på INFO-siden.
  • OCR. Det røde merket som indikerer at en OCR-import ikke er overført til regningene vises nå korrekt. Den kunne i spesielle tilfeller bli stående selv om innbetalingene var registrert på regningene.

Rapporter feil til oss, så retter vi dem.