Stacks Image p4090_n4111

Versjonsdata


Versjon 2015.03


Introduksjon
Members versjon 2015.03 ble lagt ut for nedlasting fra våre nettsider i november 2015.

Følgende er endret:

  • Starthjelp. Når du installerer Members første gang legges det inn en ekstra hjelpeknapp på forsiden. Denne fører til en guide som hjelper nye brukere i gang.
  • Mva-refusjon. Vi har lagt inn en modul for mva-refusjon. Dersom du aktiverer modulen (gratis) kan du markere hvilke utgiftskonti som skal danne grunnlag for refusjon. Det vil automatisk beregnes refusjon for de bilag som føres mot disse konti. Du kan slå av refusjon for enkelte bilag. Refusjonsrapporten kan skrives ut.
  • Arrangement — Søk i medlemsliste. Dersom du har aktivert arrangementmodulen (gratis) og har opprettet et arrangement med påmeldte medlemmer så kan du med et tasteklikk få fram disse medlemmene i medlemslisten.
  • Gruppe-endring. Dersom du hadde opprettet en kontogruppe (f. eks. inntekts- og utgiftskonti for årets basar) kunne du skrive ut resultatrapport for denne gruppen. Dette er et prosjektregnskap. Dersom du endret navn på gruppen mistet du muligheten til å kjøre ut resultatrapport for samme gruppe på tidligere år. Dette er nå endret og fungerer slik en forventer at det skal fungere.
  • E-faktura. Bugfiks. Når du sender e-faktura lagres fakturaen i systemet. Denne kan hentes og lagres på maskinen. Ved en feil så ble denne lagret langt ned i systemet og var vanskelig å finne. Nå lagres den på skrivebordet.
  • Endre tekst på regning. Når du genererer kontingentregninger så kommer det en tekst på disse regningene. Rett før regningene genereres vises teksten på skjermen. Du kan nå endre denne teksten uten å gå tilbake til INFO-siden.
  • Valg av poster til utskrift. Ved utskrift av standardrapporter ble alle poster skrevet ut uavhengig av hva du hadde søkt fram. Nå skrives de poster du har søkt fram (listen på skjermen). Dersom du har markert (svartsladdet) noen av postene i listen så skrives bare disse postene ut.


Rapporter feil til oss, så retter vi dem.