Stacks Image p4090_n4111

Versjonsdata


Versjon 2017.02


Introduksjon
Members versjon 2017.02 ble lagt ut for nedlasting fra våre nettsider i april 2017.

Følgende er endret:

  • Notat på medlem. På medlemmer kan du legge inn notater. Hvert notat ble automatisk stemplet med dato. Nå kan denne datoen endres av bruker.
  • Nytt frifelt. Det er lagt inn et nytt frifelt med dato. Feltet regner automatisk ut antall år mellom dagens dato og den du legger i frifeltet. Du må legge inn ønsket felttittel på INFO-siden for å aktivere datofeltet.
  • Historikk. Ved årsavslutning legges alle bilag over i en historikkfil. Du kan nå velge arbeidsår når du er inne i historikkfila.
  • Sortering av medlemslista. Du kan sortere medlemmer ved å klikke på kolonnetittelen. For medlemsnummer virker dette nå begge veier. Klikk en gang for stigende rekkefølge og en gang til for synkende. Den skifter annenhver gang.
  • Årsavslutning. Når du nå kjører årsavslutning skifter Members nå til neste regnskapsår. Ikke som tidligere, til det året var i når du klikket.
  • Tastekontroll. Når du legger inn medlemsinformasjon på et medlem foretar Members en del kontroller av store og små bokstaver samt strukturen i e-adresser. Denne kontrollen kan nå slås av.

Rapporter feil til oss, så retter vi dem.